Impressie van de interkerkelijke viering

Op zondagmiddag 21 januari kwamen mensen uit negen Wageningse geloofsgemeenschappen naar de Grote Kerk aan de Markt voor de interkerkelijke viering als start van de Week van gebed voor de eenheid. De viering werd geleid door ds. Nico Sjoer van de Protestantse Gemeente te Wageningen, ds. Farai Maphosos van de Amazing Grace Parish en Menno Helmus van de Vineyardgemeente. Het thema was ‘Recht door zee’ als verwijzing naar de uittocht van het volk Israël uit Egypte, maar ook naar het recentere slavernijverleden in de Cariben. Ook nu bestaan nog allerlei vormen van slavenhandel, onderdrukking en verslaving. Door gebed en actie kunnen knellende ketenen worden stukgebroken. Daarover ging het in de viering.

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De viering is terug te luisteren via Kerkdienst gemist. De liturgie van de viering is ook beschikbaar en daarnaast geeft de diapresentatie van de foto’s zijn gemaakt een impressie van de viering. Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd was er een speciaal kinderprogramma. Het werd verzorgd door Marieke Sleurink van kindertheater ‘Je bent een Parel’ en vond plaats in de raadszaal van het Stadhuis. Voor de baby’s was er oppas in de Torenkamer van de Grote Kerk en de peuters werden opgevangen in de Immanuelkapel.

Interkerkelijke zangavond
Dit jaar is tijdens de Week van Gebed voor de eerste keer ook een interkerkelijke zangavond gehouden. Dat gebeurde op vrijdagavond 26 januari in de Arboretumkerk. Het idee voor deze zangavond kwam op tijdens een bezoek in oktober de interkerkelijke Godollo werkgroep aan de Hongaarse partnerwerkgroep in Gödöllő. Aan de zangavond werd deelgenomen door ruim 70 mensen met koren en zangers uit de 8 verschillende kerkgemeenschappen, de Amazing Grace Parish, de Arboretumkerk Vrijzinnig op Weg, de ABC Evangeliegemeente Salem, de Hersteld Apostolische Zendingskerk, het interkerkelijke Johanneskoor, de Rooms Katholieke kerk, de Vineyardgemeente en een koor van de christelijke studentenvereniging Ichthus. En naast de zangers uit de genoemde kerkgenootschappen waren er deelnemers uit de Protestantse gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de International Christian Fellowship.

zangavond

Het repertoire omvatte liederen van Huub Oosterhuis, opwekkingsliederen en ook het lied ‘U zij de Glorie’, dat door alle aanwezigen enthousiast werd meegezongen. De meeste liederen hadden een duidelijke relatie met het thema van de Week van Gebed: ‘Recht door Zee’. Eén deelneemster zong een lied in het Farsi. Het was een prachtige zangavond, die door de enthousiaste deelname van zoveel zangers en koren uit Wageningse geloofsgemeenschappen een rijke aanvulling is op de gevarieerde interkerkelijke activiteiten van de Week van Gebed voor Eenheid. Het gevoel dat we de droom dat God ons zal thuisbrengen uit onze ballingschap samen hebben mogen voelen. Geen wonder dat we hebben afgesproken volgend jaar weer een zangavond te organiseren. Een woord van dank past aan de Arboretumkerk- Vrijzinnig op weg, die ons zo gastvrij heeft onthaald in haar prachtige kerkgebouw.