KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Interkerkelijke viering op zondag 20 januari
Op zondag 20 januari gaat de Week van gebed voor de eenheid van 2019 van start met een interkerkelijke viering in de Bevrijdingskerk. Lees verder….

Gebedsbijeenkomsten, vesper, zangavond en jongerenavond
In de Week van gebed voor de eenheid worden in Wageningen verschillende gebedsbijeenkomsten gehouden, ook een vesperviering, een jongerenavond en een interkerkelijke zangavond. Lees verder….

Te gast in de Immanuelkapel
De sleutelfiguren van KerkNet hebben op donderdag 22 november in de Immanuelkapel vergaderd als gast van de Vineyardgemeente. Lees verder…..

Studenten en kerken
In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 22 november is onder andere gesproken over de relatie van de Christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen met studenten. Lees verder….

NGK organiseert Alpha-cursus
Ook in 2019 wordt vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk weer gestart met een Alpha-cursus. Lees verder……

In memoriam Evert de Bruine
Op woensdag 28 november is Evert de Bruine na een ziekbed van ruim een half jaar overleden. Hij was als sleutelfiguur de vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in KerkNet. Lees verder…..

Herdenkings- en verzoeningsdienst ABC Salem en Vineyard gemeenten
Op zondag 11 november hebben de twee evangelische gemeenten uit Wageningen, ABC Salem en Vineyard, gezamenlijk een herdenkings- en verzoeningsdienst gehouden. Lees verder…..

Ds. Karel Smouter aanvaardt beroep als legerpredikant
Dominee Karel Smouter, verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk in Wageningen, heeft per 1 januari 2019 een beroep als legerpredikant aanvaard. Lees verder….

‘Present zijn’
In het inloophuis Markt 17 wordt gewerkt volgens de presentiebenadering. Het is een benadering die al zo’n 70 jaar binnen de kerken bestaat. Lees verder….

Theater in de Kerk
Zowel in de rooms-katholieke gemeenschap als in de wijkgemeente Lukas van de protestantse gemeente worden kinderen en volwassenen de komende weken uitgedaagd om een Bijbelverhaal met muziek, dans en spel op een bijzondere manier te beleven. Lees verder….