KerkNet onderweg

Via de elektronische nieuwsbrief KerkNet onderweg wordt ieder die dat wil regelmatig op de hoogte gehouden van  zaken die binnen KerkNet spelen en over andere interkerkelijke activiteiten in Wageningen. U kunt u abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar het redactieadres.

In de laatste editie van KerkNet onderweg vindt u onder andere de volgende berichten:

Gebouwennotitie van KerkNet maakt het één en ander los
In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is het afgelopen jaar een aantal malen over de beschikbaarheid van gebouwen voor geloofsgemeenschappen gesproken. Dat heeft geresulteerd in het versturen van een notitie van KerkNet aan de gemeente Wageningen. Deze actie heeft het één en ander los gemaakt. Lees verder….

Ongerustheid over pastorale zorg in Pieter Pauw
Binnen verschillende Wageningse kerken bestaat ongerustheid over de nieuwe invulling die zorgorganisatie Vilente aan de geestelijke verzorging in verpleeghuis Pieter Pauw wil geven. Zij willen dat samen kenbaar maken. Lees verder….

Waarde van logeerhuis VOD wordt breed gezien
In 2016 is in Wageningen een logeervoorziening in gebruik genomen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die cliënt zijn van Vluchtelingen Onder Dak (VOD). Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen ondersteunen dit initiatief. Lees verder…..

Intensieve vierdaagse retraite rond Bijbelboek Amos in Hongarije
De Wageningse interkerkelijke werkgroep die contact onderhoudt met een groep in Gödöllő verbleef onlangs 4 dagen in Hongarije voor een intensieve retraite met de Hongaarse zuster-werkgroep. Het Bijbelboek van de ‘kleine profeet’ Amos diende daarbij als basis voor tal van activiteiten. Lees verder….

Voorbereidingen voor Week van Gebed 2020 gestart
De ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt volgend jaar plaats van 19 tot en met 26 januari. De voorbereiding voor Wageningse vieringen en gebedsbijeenkomsten in deze week zijn inmiddels gestart. Lees verder……

Open Bouwdag Grote Kerk op zaterdag 12 oktober
Sinds mei van dit jaar staat een deel van de Grote Kerk op de Markt in de steigers en vinden er veel werkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden is het gebouw gesloten. Op zaterdag 12 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt het gebouw echter opengesteld voor publiek. Lees verder…..

Bijzondere viering tijdens de Algemene Introductiedagen
In het programma van de Algemene Introductiedagen voor nieuwe studenten in Wageningen is de laatste jaren ook ruimte ingepast voor een christelijke viering. Dit jaar vond deze viering plaats op zondagmorgen 18 augustus in The Spot in het Oriongebouw op de Campus. Lees verder….

Nieuwe voorganger voor De Ontmoeting
Op zondag 1 september heeft Martin Edens officieel zijn intrede gedaan als nieuwe voorganger van De Ontmoeting, de gemeente die elke zondag samenkomt in de Pomhorst. Lees verder….

Herbezinning rond Diaconaal Platform
In de kerngroep die het Wageningse Diaconaal Platform in beweging houdt, was er behoefte aan herbezinning op de functie en het functioneren van het platform. Dit heeft geleid tot dit voorstel voor een verbreding. Lees verder….

Samenspel van kerken en SchuldHulpMaatje
In de week van 17 oktober 2019, op en rond Wereldarmoededag, start de campagne Samen Hart voor Mensen. Deze campagne is een samenspel van SchuldHulpMaatje en kerken. Lees verder….

Discussiebijeenkomst in de Vredesweek
Ter gelegenheid van de Vredesweek vond op 24 september in Wijkcentrum De Nude een discussiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Interculturele Werkgroep Wageningen, de Werkgroep Coventrygebed en Vredesactiviteiten en de Stichting Internationaal Islamitisch Centrum Wageningen. Lees verder…..

Buurtgezinnen.nl zoekt steungezinnen
Nanneke Keuter is ook voor de gemeente Wageningen het initiatief Buurtgezinnen.nl gestart, iets wat al in diverse Nederlandse gemeenten loopt. Binnen Buurtgezinnen.nl wordt voor voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt gezocht, zodat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. Lees verder…..